برندینگ مقاصد گردشگری

۴,۲۵۱

 

برندینگ در مقاصد گردشگری

ریچی برندینگ مقاصد گردشگری را مجموعه فعالیت های بازاریابی می داند که:
شامل ایجاد یک نام، نشان، لوگو، عبارت مشخصه یا سایر علایم گرافیکی می‌شود که هم باعث شناسانده شدن و هم متمایز گشتن یک مقصد می شود؛
تعهد ارایه یک تجربه سفر خاطره انگیز و به یاد ماندنی که تنها متناسب و مختص به آن مقصد است را بیان کرده و ارایه کند؛
به منظور تقویت و تثبیت دوباره خاطرات مطلوب و خوشایند از تجربه آن مقصد پس از بازگشت می باشد؛ که تمامی این فعالیت ها با هدف گذاری آگاهانه برای ایجاد یک تصویر ذهنی که بر تصمیمات مصرف کنندگان برای دیدار از مقصد مورد نظر )در مقابل سایر مقاصد جایگزین( تاثیرگذار باشد، انجام می شود.