ایده ها و پدیده های نوین بازاریابی

۶,۴۷۹

 

اید ه ها و پدیده های نوین بازاریابی

دغدغه های مدیریت و بازاریابی نوین
گسترش «ابهام»
کمیابی «توجه»
شکاف «تحول»
کاهش «نتیجه»
جابه جائی «ارزش»

الزامات:
مدیریت و بازاریابی در شرایط ابهام
مدیریت و بازاریابی توجه
مدیریت و بازاریابی پویا
مدیریت و بازاریابی معکوس
مدیریت و بازاریابی ارزشی

گسترش« ابهام»
عدم یقین، نااطمینانی، بی ثباتی
بیگانگی،چندگانگی،بلاتکلیفی
بی نظمی،هرج و مرج،نگرانی
کنترل ناپذیری، غیرقابل پیش بینی بودن، شفاف نبودن
بیم و امید،شانس و اقبال، اتفاقات و رویدادهای مثبت و منفی پرسشهای «تکراری، بی نتیجه و عادت شده چه خبر؟ چه میشود؟ چه کنیم؟» ….

 

دانلود پاورپوینت سمینار