کتاب ۲۲ قانون اجتناب ناپذیر تبلیغات

کتاب ۲۲ قانون اجتناب ناپذیر تبلیغات ترجمه دکتر روستا

۶۰

کتاب ۲۲ قانون اجتناب ناپذیر تبلیغات ترجمه دکتر روستا

شرکتها با انواع رسانه های تبلیغاتی از جمله تبلیغات چاپی، رادیو، تلویزیون و اینترنت، به دنبال روش های اصولی تبلیغ می باشند و دائما این سؤال را از خود می پرسند: برای اینکه دیده، شنیده و خوانده شوند و یا به عبارت جامع تری درک شوند، چگونه باید پیام خود را به مخاطبان برسانند؟ چگونه می توانند در ذهن و جان مشتری نفوذ کنند؟ در عصر ارتباطات، فناوری و اطلاعات، با وجود انواع و اقسام تبلیغات و بعضاً هیاهوهای تبلیغاتی، چگونه و با چه روشی با مشتری هشیار و نکته بین امروزی ارتباط برقرار کنند؟ با مطالعه این کتاب شما می توانید به پاسخ این سوالات دست یابید.

  • مولف: مایکل نیومن
  • مترجمان: احمد روستا، هادی شعبانی
  • ناشر: کلک سیمین
  • زبان: فارسی
  • سال چاپ: ۱۳۹۰
  • نوبت چاپ: ۱
  • تعداد صفحات: ۲۳۲