کتاب هنر تاثیرگذاری و فروش

کتاب هنر تاثیرگذاری و فروش - ترجمه دکتر روستا

۶۱

کتاب هنر تاثیرگذاری و فروش، برگرفته از کتاب « چگونه دوستی را ربوده و بر مردم تاثیر گذاریم » نوشته ی « دال گورو » می باشد. وی می گوید: هنگامی که با مردم ارتباط برقرار می کنید، به یاد داشته باشید که با مخلوقاتی منطقی سر و کار ندارید. ما با مخلوقاتی احساسی سر و کار داریم، موجوداتی مغرور و خودبین.

این کتاب یکی از کتاب های ترجمه شده ی دکتر روستا است که در سال ۱۳۹۴ به چاپ رسید.

کتاب هنر تاثیرگذاری و فروش نوشته ی کولاه آردی

درستی آنچه « گورو » بیان نموده است، امروزه به اثبات رسیده است. اگر تنها بر پایه ی منطق عمل شود و بخواهیم بر این مبنا بر مشتریان خود تاثیرگذار بوده و آن ها را ترغیب به خرید محصولات و خدمات خود کنیم، هرگز موفق نخواهیم شد.

بسیاری از تفکرات ما بدون الگو و به صورت غیر موثر شکل می گیرد. ما اغلب می خواهیم کارهای بزرگ را همزمان انجام دهیم.احساسات، اطلاعات، منطق، امید، خطر و خلاقیت همگی در یکدیگر ترکیب شده اند. همانند بازی با چند توپ به طور همزمان! که امکان افتادن چند تای آن ها وجود دارد. در نتیجه با این روش ما در حقیقت تفکر خود را محدود می کنیم و تصمیمات ضعیف می گیریم. اغلب، ما تمایل داریم از یک نوع روش تفکر در یک لحظه استفده کنیم. اما یک روش فکرکردن برای مقابله با تغییرات سریع و چالش های امروزی در دنیای کسب و کار کافی نیست. قضاوت و بحث قادر به حل تمامی مشکلات و به سمت جلو پیش رفتن نیست. ما به رویکردی چندگانه برا موفقیت نیاز داریم.

و این همان چیزی است که این کتاب به دنبال آن است.

اگر رویکردی که در اینجا حمایت شده است دنبال شود، شما می توانید فروش کسب و کار خود را ارتقا دهید.

آنچه در کتاب هنر تاثیرگذاری و فروش می خوانید:

فصل اول: روانشناسی فروش یک محصول، خدمات یا خودتان!!

فصل دوم: خط فروش و اینکه چگونه از حقیقی بودن آن اطمینان پیدا کنیم.

فصل سوم: فروش بالا، فروش جانبی، فراخوانی سرد و فراخوانی گرم.

فصل چهارم: رویکردهای موثر برای مشتریان آینده.

فصل پنجم: چگونه باید داده های ارتباطی را برای فروش بیشتر مورد بررسی قرار داد.

فصل ششم: ارائه فروش موثر.

فصل هفتم: چگونه متاع های فروش  موثر را بنویسیم.

فصل هشتم: قدرت شبکه کسب و کار.

فصل نهم: چگونه در دفترچه یادداشت خود ملاقات های ارشد را ثبت کنید.

فصل دهم: بستن فروش و دنبال کردن.