کتاب مذاکره

کتاب مذاکره ترجمه دکتر احمد روستا

۶۱

کتاب مذاکره اثر مایکل بنولیل، ووی هاو

مذاکره چالش‌برانگیز، پیچیده و مهیج و آمیزه‌ای از دانش، مهارتها، تجربه و بینش نیاز دارد. هر گفتگوی یک مورد خاص و ویژه است و هیچ تکنیک واحدی برای بهبود موفقیت وجود ندارد؛ بنابراین برای اینکه یک مذاکره کننده موفق باشید می بایست آمیزه ای از کنش ها و واکنش ها را متناسب با ماهیت ویژه گفتگو به کار بگیرید.

  • مولفان: مایکل بنولیل، ووی هاو
  • مترجمان: دکتر احمد روستا، سجاد خالوزاده مبارکه
  • ناشر: قلم همت
  • زبان: فارسی
  • سال چاپ: ۱۳۹۶
  • نوبت چاپ: ۳
  • تعداد صفحات: ۱۰۴