کتاب قواعد جدید فروش و خدمات

کتاب قواعد جدید فروش و خدمات - ترجمه دکتر روستا

۳۶۰

کتاب « قواعد جدید فروش و خدمات »، گام به گام نشان می دهد که چگونه از روش های قدیمی فروش و خدمات به سمت واقعیت های جدید حرکت کنیم. واقعیت هایی که نشان می دهد در عصر حاضر، افراد چگونه خرید می کنن و یا تجارت خود را انجام می دهند.

کتاب قواعد جدید فروش و خدمات نوشته ی دیوید میرمن اسکات

در عصر حاضر تعریف مفاهیم فروش و خدمات به طور اساسی در حال تغییر است. اکنون با دسترسی خریداران به اطلاعات نامحدود، محتوای آنلاین، به انگیزاننده ی اصلی در دنیای تجارت تبدیل شده است. امروزه هر کسی که در بخش فروش یا خدمات مشتریان مشغول به کار است، به کسب مهارت های کاملا جدیدی نیازمند است.

تغییر و تحول در انواع حوزه ها و امور زندگی، کسب و کارها و داد و ستدها باعث شده است تا ما در جستجوی قواعد، راه کارها، فنون و مهارت های تازه برای بقا، رشد، پیشرفت و توسعه باشیم.

در این کتاب که یکی از کتاب های ترجمه شده ی دکتر روستا است، از ابزارها و استراتژی هایی سخن گفته می شود که مدیران کسب و کار می توانند برای برقراری ارتباط موثر با مشتریان و رشد سازمانشان به کار گیرند. همچنین علاوه بر ارائه ی ایده هایی برای فروش چابک و انجام تعهدات در زمان واقعی، نیازهای مختلف مشتریان را با استفاده از نمونه های واقعی و گویا از پیشرفت شرکت های گوناگون، بیان می کند.

قواعد جدید فروش و خدمات، چگونگی درک روابط کسب و کار بین مردم و به کار بستن این قواعد برای دسترسی مستقیم به مشتری و حفظ آن ها برای سودآوری بیشتر را آشکار می سازد. در قواعد جدید فروش و خدمات، پیش بینی هایی برای افزایش فروش دنبال می شود.

مطالعه ی این کتاب، تجربه ای جدید، مفید و آموزنده برای کسانی است که مهارت را لازمه ی رقابت می دانند و مایلند تا با قواعد جدید فروش و خدمات، اهداف تازه ای را در مسیری متفاوت و با قواعد و رفتارهایی نوین، تجربه کنند.