کتاب فروش ارتباطی و مشارکتی

کتاب فروش ارتباطی و مشارکتی -ترجمه دکتر روستا

۷۶

بنابر مطالعاتی که صورت گرفته است، خریداران ترجیح می دهند خودشان بخرند تا اینکه چیزی به آن ها فروخته شود و به همین دلیل فروشنده موفق و آگاه کسی است که شرایطی را فراهم آورد که خریدار با علاقه و انگیزه آنچه را که می خواهد بپرسد، بگوید و بخرد. کتاب فروش ارتباطی و مشارکتی، از کتاب های ترجمه شده ی دکتر روستا، یکی از پرفروش ترین و مشهورترین کتاب های فروش است که در بسیاری از دانشگاه ها و مراکز حرفه ای تدریس می شود و می تواند راهنمای مناسبی برای مدیران، فروشندگان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی باشد تا با شیوه ای متفاوت به فروش و فروشندگی بپردازند.

کتاب فروش ارتباطی و مشارکتی نوشته ی استیو کسلبری

فروش ارتباطی و مشارکتی رویکردی متفاوت است که می کوشد تا با تعامل، نیازهای مشتریان را بهتر بشناسد و آن ها را برطرف کند.

فروشنده ی حرفه ای خود را مشاور و راهنمای خریدار می داند و تلاش می کند تا با ارتباط درست، اعتمادسازی و ارزش آفرینی، زمینه ساز خرید مطلوب برای او باشد.

فروش ارتباطی – مشارکتی رویکردی مبتنی بر هم فهمی، هم پذیری و هم افزایی است که رابطه ها را تقویت می کند و رضایت و خشنودی را بهبود می بخشد. هدف نهایی فروش ارتباطی – مشارکتی، پاسخگویی بهتر به نیازها از طریق همکاری و همیاری است.

آنچه در کتاب فروش ارتباطی و مشارکتی می خوانید:

فصل اول: فروش و فروشندگان.

فصل دوم: مسائل اخلاقی و قانونی در فروش.

فصل سوم: رفتار خریداران و فرآیند خرید.

فصل چهارم: استفاده از اصول ارتباطات برای ایجاد روابط.

فصل پنجم: فروش انطباق برای ایجاد ارتباط.

فصل ششم: مشتری یابی.

فصل هفتم: برنامه ریزی برای ملاقات فروش.

فصل هشتم: ملاقات مشتری احتمالی.

فصل نهم: تقویت معرفی فروش.

فصل دهم: پاسخ به مخالفت ها و اعتراض ها.

فصل یازدهم: حصول تعهد.

فصل دوازدهم: مذاکرات رسمی.

فصل سیزدهم: ایجاد روابط مشارکتی.

فصل چهاردهم: ایجاد مشارکت طولانی مدت.

فصل پانزدهم: مدیریت زمان و قلمرو خود.

فصل شانزدهم: ایجاد ارتباط در داخل شرکت خود.

فصل هفدهم: شغل خود را مدیریت کنید.