کتاب تحسین برند

کتاب تحسین برند - ترجمه دکتر احمد روستا

۶۳

کتاب تحسین برند که یکی از کتاب های ترجمه شده ی دکتر روستا است چارچوبی جامع را معرفی می کند تا بدانید چگونه یک برند می تواند به طور سیستماتیک  ارزش ایجاد کند و این ارزش هم برای شرکت و هم مشتریانش در طول زمان باقی بماند.

کتاب تحسین برند نوشته ی وان پارک، دبورا مک اینس، آندریاس آیسینگریک

خلق برند تحسین شده، یک موضوع بسیار حیاتی برای شرکت ها است زیرا علاقه، اعتماد و احترام به برند به طور چشمگیری بر میزان حمایت مشتریان وفادار از برند تاثیر می گذارد. این رفتار مشتریان ارزش زیادی برای شرکت ها در قالب افزایش سود، حفظ بهتر کارکنان، فرصت های مشارکت بیشتر و … ایجاد می کند.

انجمن بازاریابی ایالات متحده، برند را به عنوان یک نام، اصطلاح، نمایه یا طرح تعریف می کند که هدف آن شناسایی کالاها، خدمات یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان و ایجاد تمایز بین آن ها و رقبایشان است.با این حال، استدلال می کنیم که برند مفهومی بیش از یک نام صرف است که به شناسایی و تمایز کمک کند. شناسایی یک برند و متمایز کردن آن از برندهای رقیب فقط هنگامی معنا پیدا می کند که برند ارزشی را ارائه دهد.

ما برند را به عنوان یک نهاد تولید کننده ی ارزش ( نام ) مربوط به مشتری و هم صاحب نام تجاری تعریف می کنیم. اگر هیچ فردی نخواهد یک نام تجاری را خریداری کند، نام ارتباط زیادی به بازار نخواهد داشت. چنین برندی در ارائه ارزش به شرکت یا مشتریان شکست می خورد.

فهرست مطالب:

فصل اول: چرا تحسین برند

فصل دوم: نمونه هایی از برندهای تحسین شده

فصل سوم: پشتوانه ی علمی تحسین برند

فصل چهارم: خلق تحسین از درون سازمان

فصل پنجم: خلق تحسین برند میان مشتریان

فصل ششم: خلق یادآوری برند در ذهن با اولویت بالاتر

فصل هفتم: تقویت تحسین برند

فصل هشتم: به کارگیری تحسین برند: اثرات توسعه و بازخورد

فصل نهم: به کارگیری تحسین برند: موضوعات اجرائی

فصل دهم: طراحی معماری برند

فصل یازدهم: اندازه گیری ارزش ویژه برند

فصل دوازدهم: داشبورد برند