کتاب به خودت انگیزه بده

کتاب به خودت انگیزه بده - ترجمه دکتر روستا

۴۵۸

در هر مرحله از زندگی که باشیم، ممکن است به نقطه ای برسیم که از خودمان بپرسیم آیا این همان است؟ ( این همان راهی است که میخواهم بروم؟ ). افراد زیادی را دیده ایم که شناخت درستی از خود و توانایی هایشان ندارند و اغلب آنچه را که در زندگی می توان کسب کرد را نادیده می گیرند. در کتاب « به خودت انگیزه بده » که یکی از کتاب های ترجمه شده ی دکتر روستا است، راهکارهایی را معرفی می نماییم که به هزاران انسان کمک کرده تا از مرز محدودیت های خود عبور کنند و پتانسیل ها و استعدادهای واقعی خود را آشکار نمایند.

کتاب « به خودت انگیزه بده » نوشته ی اندرو دونوان

این کتاب به سه بخش تقسیم شده:

۱- خود را کشف کنید – سفری به درون

در این بخش در جستجوی این هستیم که چه چیزی باعث ایجاد انگیزه در شما می شود. چه چیزی خودتان و زندگی تان را ارزشمند می کند.

۲ – خودتان را آزاد کنید – در راه خوشبختی چه چیزی نصیبتان می شود؟

در این بخش افکار منفی را پاک می کنیم زیرا باعث شده اند شما از بهترین بودن و فعال بودن جا بمانید. همچنین در این فصل به ارتباط دوباره ی شما با ذهن فعالتان کمک می کنیم تا بتوانید فردی با انگیزه و موفق باشید.

۳- زندگی تان را انگیزشی کنید – زندگی را آن گونه که می خواهید زندگ کنید.

بخش سوم و انتهایی دارای راهنمایی های گام به گام است و ابزارها و ترفندهایی را آموزش می دهد که می توانید آن ها را به سرعت به کار بندید.

یک بار دیگر از خود سوال کنید که چرا این کتاب را می خوانید؟ شاید دلایلتان هنوز کافی نباشد ولی جرات بیان آن را ندارید – نه تنها برای خودتان – برای ترس از اینکه تا امروز زندگی کارآمدی نداشته اید.

فراموش نکنید زندگی به سرعت در حال گذر است و ما هیچ فرصتی برای بررسی آن یا به عبارتی شرح آن نداریم. چالش بزرگ این است که به عقب برگردید و ارزش هایتان را بشناسید. بدانید چه چیزی باعث حرکت شما می شود و شما را برمی انگیزاند.

برای به دست آوردن آن ها می بایست نگاه تازه ای روی همه ی زمینه های زندگی خود بیاندازیم. می توانیم همه چیز را ممکن و شدنی کنیم و تسلیم نشویم.