کتاب بازاریاب جامع نگر

کتاب بازاریاب جامع نگر ترجمه دکتر احمد روستا

۶۶

کتاب بازاریاب جامع نگر اثر مالکوم مک دونالد، مایک ملدروم

این کتاب اثری است از مالکوم مک دونالد و مایک ملدروم که توسط دکتر احمد روستا و امیر عبداللهی بجستانی ترجمه شده است. این کتاب ترجمه عنوان اصلی The complete marketer است که نخستین بار در سال ۲۰۱۳ منتشر شد. این کتاب مجموعه بسیار کاملی از مفاهیم و روش های بازاریابی نوین است که به طور ویژه ۶۰ عامل و مورد ضروری و اساسی برای سرآمد شدن در بازاریابی نوین را تبیین نموده است.

  • مولفان: مالکوم مک دونالد، مایک ملدروم
  • مترجمان: دکتر احمد روستا، امیر عبدالهی بجستانی
  • ناشر: فوژان
  • زبان: فارسی
  • سال چاپ: ۱۳۹۸
  • تعداد صفحات: ۴۱۴