کتاب بازاریابی صنعتی

کتاب بازاریابی صنعتی - ترجمه دکتر احمد روستا

۷۵

کتاب بازاریابی صنعتی نوشته ی: سی.ان.جی.کریشنا ماچارو – لالیتا آر

امروزه بازاریابی از کلیدی ترین نقش های مطرح در دنیاست. جهانی سازی، افزایش رقابت، بالا رفتن هزینه ها، وجود بازارهای پویا و تغییر اولویت ها در ملل مختلف، موجب شده عملکرد بازار محور به عنوان یک ضرورت مطرح شود.

به طور ساده می توان گفت کشورها و سازمان های مدرن و توسعه یافته، رهبران بازار هستند. در نتیجه طراحی سیستم های اثربخش بازاریابی در راستای تولید برای مصرف کنندگان جهانی مواد اولیه، کالاها و خدمات، بدون در نظر گرفتن جنبه های سیاسی و یا درجه پیشرفت اقتصادی آن ها، همواره مهمترین مسئله ای است که مورد توجه سازمان ها یا دولت ها در کشورهای مختلف بوده است. بازارهای صنعتی به طور قابل ملاحظه ای بزرگ و قابل رشد هستند. محیطی که بنگاه ها با آن مواجه می شوند، هر روز پویاتر، تهدیدکننده تر و پیچیده تر می شود.

کتاب بازاریابی صنعتی که یکی از کتاب های ترجمه شده ی دکتر روستا است شامل ۲۳ فصل می باشد:

فصل اول: کارکرد و نقش بازاریابی صنعتی

فصل دوم: سازمان بازاریابی

فصل سوم: محیط بازاریابی

فصل چهارم: رفتار خریدار در بازاریابی صنعتی

فصل پنجم: مدل های رفتاری خریداران

فصل ششم: سیستم اطلاعات بازاریابی و تحقیق

فصل هفتم: سنجش و پیش بینی تقاضا

فصل هشتم: بازاریابی هدف

فصل نهم: برنامه ریزی بازاریابی استراتژیک

فصل دهم: استراتژی های بازاریابی صنعتی

فصل یازدهم: استراتژی محصول صنعتی

فصل دوازهم: نوآوری و مدیریت محصول جدید

فصل سیزدهم: روش ها و رویکردهای قیمت گذاری

فصل چهاردهم: استراتژی های قیمت گذاری

فصل پانزدهم: ساختار کانال های توزیع

فصل شانزدهم: مدیریت کانال های توزیع

فصل هفدهم: فروش و مدیریت فروش

فصل هجدهم: بازاریابی از راه دور و تجارت الکترونیک

فصل نوزدهم: مدیریت زنجیره تامین و آماد ( L & SCM )

فصل بیستم: استراتژی ترویج و تبلیغات

فصل بیست و یکم: ارزش مشتری و مدیریت ارتباط

فصل بیست و دوم: کنترل و ارزیابی بازاریابی

فصل بیست و سوم: اخلاق در بازاریابی صنعتی