چگونه خود را بازاریابی کنید

چگونه خود را بازاریابی کنید ترجمه دکتر احمد روستا

۵۰۳

چگونه خود را بازاریابی کنید اثر ری گروس

نخستین چالشی که بازاریابان و فروشندگان حرفه‌ای با آن رو به رو هستند، این است که چگونه خودشان را در مقابل مخاطبان گوناگون بازاریابی کنند. راستی و درستی، صلاحیت و مهارت‌های فروش، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به نیازها و نیازمندان مجموعه‌ای از خصوصیاتی است که مشتریان با آن‌ها بازاریابان و فروشندگان را ارزیابی می‌کنند.

یقیناً شما نیز مدیران نالایقی را اطراف خود دیده‌اید که پله‌های ترقی را طی کرده‌اند در حالیکه افراد شایسته دیده نشده‌اند. آیا فکر کرده‌اید که دلیل این امر چه چیزی است؟

بسیاری از مدیران در سازمان‌ها جهت انجام امور محوله بر توانایی‌های خود متمرکز هستند در حالی که به ارتقای شخصی خودشان به‌ عنوان افرادی ارزشمند برای سازمان بی‌توجهی می‌کنند. در واقع آنان اهمیت کمی برای موفقیت سازمانی قائل هستند.

تصویر ذهنی موجود نسبت به آن‌ها تشکیل شده است از تفاسیر متعدد و گوناگونی که در مورد آن‌ها ارائه می‌شود.

  • مترجمان: احمد روستا، عطاء‌اله هرندی
  • ویراستار: فاطمه گودرزی
  • سال چاپ: ۱۳۹۴
  • نوبت چاپ: ۲