چگونه برندها رشد می کنند (بخش دوم)

چگونه برندها رشد می کنند (بخش دوم) ترجمه دکتر احمد روستا

۳۷۰

چگونه برندها رشد می کنند (بخش دوم) اثر جنی رومانایوک، بایرن شارپ

نویسندگان: جنی رومانایوک، بایرن شارپ

مترجم: دکتر احمد روستا، سجاد خالوزاده مبارکه

ناشر: دیباگران تهران

موضوع: کالاهای مارک‌دار، مدیریت

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۱۸۱۰۷۹

بخش دوم: شامل بازارهای نوظهور، خدمات و کالاهای بادوام برندهای جدید، برندهای لوکس