کتاب مهندسی ذهن و ان ال پی در ارتباطات، بازاریابی و تبلیغات

کتاب مهندسی ذهن و ان ال پی در ارتباطات، بازاریابی و تبلیغات ترجمه دکتر احمدروستا

۲۴۵

کتاب مهندسی ذهن و ان ال پی در ارتباطات، بازاریابی و تبلیغات اثر ون زوان دایک

ذهن مخاطبان و مهندسی ذهن آنها می تواند در فرایندهای ارتباطی فروش، تبلیغات و بازاریابی نقش مؤثری داشته باشد. اما چگونه و با چه روش ها و تکنیک هایی می توان در ذهن مخاطبان نفوذ کرد و به تبلیغ، بازاریابی، برندسازی و فروش پرداخت؟

آیا می توان از علمی مانند ان ال پی در برنامه های ارتباطی بازاریابی و تبلیغات برای افزایش سود و ارزش استفاده کرد؟

کاربرد ان ال پی، به عنوان عمیق ترین و شگفت انگیزترین علم ارتباطات در بازاریابی و تبلیغات چیست؟ این کتاب می تواند به عنوان منبعی معتبر و اثرگذار مورد استفاده مدیران،مجریان، برنامه ریزان و تمامی افرادی قرار گیرد که به نحوی با بازاریابی، فروش،ارتباطات، روابط عمومی و تبلیغات در ارتباط هستند.

  • مترجم: احمد روستا – مجید عبیات
  • نویسنده: فوند زوان دایک
  • زبان: فارسی
  • تعداد صفحات: ۱۸۲
  • سال انتشار: ۱۳۹۴
  • نوبت چاپ: ۱