کتاب مدیریت مشتری

کتاب مدیریت مشتری اثر دکتر احمد روستا

۸۸۹

کتاب مدیریت مشتری اثر دکتر احمد روستا و میلاد کریمی

امروزه دنیای کسب کار بر پایه مشتری مداری استوار گشته به گونه ای که گسترش خدمات و حتی ارائه آن بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل، بلکه غیر ممکن است. فعالان عرصه اقتصادی و کسانی که به ماندن جاودانه در این عرصه می اندیشند، به خوبی می دانند که اکسیژن تنفس در دنیای تجارت، اصل مشتری مداری است و درک این سخن که “همیشه حق با مشتری است” را سرلوحه برنامه های خویش می دانند.

  • مولفان: دکتر احمد روستا، میلاد کریمی
  • ناشر: قلم همت
  • زبان: فارسی
  • سال چاپ: ۱۳۹۷
  • تعداد صفحات: ۴۲۸