کتاب مدیریت خویشتن

کتاب مدیریت خویشتن ترجمه دکتر احمد روستا

۲۹

کتاب مدیریت خویشتن اثر پل مورگان

در موقعیت‌های اجتماعی دیگر- نظیر فروش، مشاوره، تدریس و مدیریت- توانایی همدلی، پیشگوی مهم موفقیت است.

در حقیقت، پژوهش جدیدی در محیط‌های کاری نشان می‌دهد که مجموعه‌ی‌ مهارت‌های هوش عاطفی به عملکرد حرفه‌ای بر‌تری منجر می‌گردد.

کارشناسان برجسته‌ای نظیر بویاتزیس دریافته‌اند که همدلی، یکی از مهارت‌های کلیدی است که عملکرد مناسب را توجیه می‌کند

  • مولف / مترجم: پل مورگان/احمد روستا
  • ناشر: سیته
  • مولف: پل مورگان
  • مترجم: دکتراحمدروستا
  • تعداد صفحه: ۲۰۸
  • نوبت چاپ: ۲
  • سال چاپ : ۱۳۹۲