کتاب جالب توجه

كتاب جالب توجه ترجمه دکتر احمد روستا

۶۲۰

کتاب جالب توجه اثر فاریس یاکوب

کتاب جالب توجه یک راهنما برای ایده های تبلیغاتی مدرن است؛ آنها چه هستند، چرا تکامل می یابند و چگونه می توان این ایده ها را داشت. این کتاب با استفاده از نظریه ارتباطات، علم عصب شناسی، خلاقیت و نوآوری، تاریخچه رسانه ها، برندآفرینی و فناوری های ظهوریافته، فرایند استراتژیک خلق ایده را بررسی می کند و چگونگی آماده سازی ایده ها را برای جلب حداکثر توجهات در صنعت تبلیغات بیان می کند.

  • مولف: فاریس یاکوب
  • مترجمان: دکتر احمد روستا، مجید عبیات
  • ناشر: کلک سیمین
  • زبان: فارسی
  • سال چاپ: ۱۳۹۶
  • نوبت چاپ: ۱
  • تعداد صفحات: ۱۹۲