کتاب قدرت نوآوری مدیریت ۲۴ راهکار برای تسریع شد و سودآوری.

کتاب قدرت نوآوری مدیریت 24 راهکار برای تسریع شد و سودآوری.ترجمه دکتر احمد روستا

۱,۴۰۴

کتاب قدرت نوآوری مدیریت ۲۴ راهکار برای تسریع شد و سودآوری اثر نویسندگان آرماند وی. فایگنبام, دونالدس. فایگنبام

در عصر حاضر شاید به جرات بتوان گفت پدیده‌ی تفکر در همه‌ی حوزه‌ها، شاه کلید رشد و توسعه تلقی می‌شود. مدیران به عنوان تصمیم‌گیران و مجریان بخش‌های مختلف اقتصادی، مهم‌ترین سهم را در رونق و توسعه حوزه‌های اقتصادی دارند و صد البته دانش مدیران نسبت به گذشته کامل و نسبت به زمان حاضر و آینده می‌تواند کافی نباشد؛ بدین معنا که مدیر اقتصادی می‌بایست با توجه به تغییرات سریع داخلی و خارجی، آگاهی کامل از نحوه هدایت سرمایه داشته باشد تا بتواند به سود آوری قابل توجهی دست یابد و مدیرانی که خود را از این دانش و آگاهی بی‌نیاز بدانند چه بخواهند و چه نخواهند محکوم به خارج شدن از دور سودآوری هستند.

  • نویسندگان: آرماند وی. فایگنبام, دونالدس. فایگنبام
  • ناشر: مینوفر
  • تعداد صفحات: ۱۱۲ صفحه
  • تاریخ انتشار: ۱۳۹۶