کتاب شکست‌های نام‌های تجاری

کتاب شکست‌های نام‌های تجاری ترجمه دکتر احمد روستا

۲۹

کتاب شکست‌های نام‌های تجاری اثر مت هیگ

مردم دوست دارند به این کلید دست یابند؛ در صورتی که راه دستیابی به آن بسیار آسان است.

در هیچ جا به اندازه دنیای تجارت نمی‌توان به حقایق این‌چنینی دست یافت.

مسئولیت شکست بسیاری از برند‌ها متوجه تجار و دست اندرکاران ماکیاولیست و بی مسئولیتی است که هر لحظه آمادگی دارند تا با پوزخندی از سر حقارت، سیگارشان را با نمایشی شکوهمند اما ابلهانه به زمین بیندازند و بی‌لیاقتی درونی خود را برای برند به ارث بگذارند.

البته شکست برند همیشه هم به این سبب نیست. شکست و ارتکاب خطا، حقیقتی است که بسیاری از صاحبان برند‌ها، عمدتاً در طول زندگی کاری خود با آن مواجه می‌شوند.

  • نویسنده : مت هیگ
  • مترجم : احمد روستا ، فاطمه اللهیاری
  • تاریخ نشر: ۲۰ مرداد، ۱۳۹۲
  • تعداد صفحه: ۳۲۶