کتاب برند آفرینی شخصی خلاق

کتاب برند آفرینی شخصی خلاق ترجمه دکتر احمد روستا

۲۱

کتاب برند آفرینی شخصی خلاق اثر جور گن

جورگن سالن جبر در کتاب برندآفرینی شخصی خلاق روش‌های منحصر به‌فرد خود را برای بهبود تفکر خلاق و نوآوری ارائه داده است. روش‌هایی که ابزارهای مدیریتی نیز به‌شمار می‌روند و توسط هر فردی که به‌دنبال ارائه چیزی به جهان است قابل به‌کار بستن است.

جورگن سالن جبر در کتاب برندآفرینی شخصی خلاق نشان می‌دهد که چگونه از روش تثبیت موقعیت برند به کشف دنیای پیش‌رو می‌توان رسید. همچنین وی در این کتاب کلید رسیدن به تفکر خلاق را نیز نشان داده است

  • نویسنده: جور گن
  • مترجمان: احمد روستا و پرویز علیلو
  • انتشارات چاپ و نشر بازرگانی