کتاب برندگان کسب و کارها (علل و عوامل)

برندگان كسب و كارها (علل و عوامل) اثر دکتر احمد روستا

۲۵۳

کتاب برندگان کسب و کارها (علل و عوامل) اثر دکتر احمد روستا

پیشی گرفتن از دیگران و برنده شدن و برنده ماندن در کسب و کارها و دادوستدها، یکی از اهداف و آرزوهای اغلب کسانی است که در میدان رقابت، حضور دارند. آگاهی از علل و عوامل چگونگی موفقیت دیگران، به ویژه انسانها و سازمانهایی که صاحب نام و تاثیرگذار بوده اند، یکی از گزینه های مهم برای پیروزی و بهروزی است.

کتاب برندگان کسب و کارها، چگونگی حرکت در مسیر موفقیت و سعادت برای کسانی است که زندگی را فرآیند «یادگیری، به کارگیری، و نتیجه گیری» می دانند و همواره آماده اند تا با یادگیری، آنچه باعث برنده شدن دیگران شده است و به کارگیری بعضی از آنها که مناسب و متناسب با شرایط و واقعیت هاست، به دستاوردها و نتایج بهتر، بیشتر و مطلوب تری دست یابند.

  • مؤلفان: احمد روستا، علیرضا اخوان، بهرام روحانی
  • ناشر: فوژان
  • زبان: فارسی
  • سال چاپ: ۱۳۹۸
  • تعداد صفحات: ۲۳۶