کتاب برندسازی کاربردی

کتاب برندسازی کاربردی ترجمه دکتر احمد روستا

۲,۳۲۸

کتاب برندسازی کاربردی اثر ولی اولینز و متیو هیلی

برندسازی کاربردی شامل ۲ کتاب است؛ کتاب نخست این مجموعه را نخبه هویت سازمانی، ولی اولینز تالیف کرده است. این اثر راهنمای ضروری با منابع در دسترس برای برندسازی هوشمندانه است. اولینز در این کتاب، به توصیف برندها پرداخته، چگونگی خلق آن‌ها را مورد بررسی قرار داده است. در ادامه نیز به موضوعاتی چون ایجاد نام، طراحی لوگو، عرضه و مدیریت یک برنامه برندسازی موفق پرداخته است. کتاب دوم این مجموعه “برندسازی چیست” نام دارد. متیو هیلی در این اثر به پرسش‌هایی چون کار برندسازی چیست و مالک اصلی برند کیست، پاسخ داده است. او در ادامه جزئیات متعددی درخصوص برندسازی را مورد بررسی قرار داده است. موضوعاتی همچون اکتشاف برند، برند همیشگی، محافظت از علامت تجاری و دارایی ذهنی، ارزش‌گذاری برند، لوگو، تبلیغات و … در این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

  • مولفان: ولی اولینز، متیو هیلی
  • مترجمان: دکتر احمد روستا، مه سا حریری، امیر عزمی شبستری
  • ناشر: چاپ و نشر بازرگانی
  • زبان: فارسی
  • سال چاپ: ۱۳۹۴
  • نوبت چاپ: ۱
  • تعداد صفحات: ۲۳۴