کتاب برنامه‌ریزی رسانه‌های تبلیغاتی با رویکردی به مدیریت برند

کتاب برنامه‌ریزی رسانه‌های تبلیغاتی با رویکردی به مدیریت برند ترجمه دکتر احمد روستا

۳۹۵

برنامه‌ریزی رسانه‌های تبلیغاتی با رویکردی به مدیریت برند اثر نویسندگان لری دی. کلی و دونالد دبلیو جاگن‌ هیمر

با توسعه‌ی روزافزون تبلیغات، خرید و فروش زمان و فضای رسانه‌ها و همچنین برنامه‌ریزی برای آن‌ها، خود به یک تجارت بزرگ تبدیل شده است. رسانه‌ها ۸۰ تا ۸۵ درصد بودجه‌ی تبلیغاتی خود را به یک مبارزه‌ی تبلیغاتی اختصاص می‌دهند.کتاب برنامه‌ریزی رسانه‌های تبلیغاتی یکی از کتاب‌های مرجع سازمان جهانی تبلیغاتی (IAA) در این حوزه است

  • نویسندگان: لری دی. کلی و دونالد دبلیو جاگن‌ هیمر
  • مترجمان: دکتر احمد روستا و فرزاد مقدم
  • سال چاپ: پاییز ۱۳۸۸