کتاب بازاریابی پایداری یک دیدگاه جهانی

کتاب بازاریابی پایداری یک دیدگاه جهانی ترجمه دکتر احمد روستا

۴۶

کتاب بازاریابی پایداری یک دیدگاه جهانی اثر فرانک مارتین بلز

کمیته جهانی محیط زیست وتوسعه سازمان ملل متحد، «توسعه پایدار» را در برآورده کردن نیازهای امروز بدون به خطر انداختن برآورده ساختن نیازهای نسل‌های آینده می‌داند و همبستگی و تعادل پویا بین «محیط طبیعی،رفاه اجتماعی انسان‌ها و فعالیت‌های اقتصادی» را لازمه توسعه پایدار تعریف می‌کند.

«بازاریابی پایداری» عبارت است از پاسخگویی مسئولانه، متعهدانه و بشردوستانه به نیازها و نیازمندان فعلی همراه با حفظ منابع و شرایط زیست محیطی برای پاسخگویی به نیازهای نسل‌های آینده است.

رویکرد بازاریابی پایداری،پاسخگوئی مشروط به نیازهای نسل های فعلی و آینده است که شرط آن «تامین، تولید، توزیع و مصرف» با رعایت عوامل اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی است.

  • مؤلفان: فرانک مارتین بلز، کن پیتی
  • ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
  • مترجمان: احمد روستا، سعید عسکری‌ماسوله، سید ایمان موسویان
  • ویراستار: اشرف اشجاری
  • زبان: فارسی
  • سال چاپ: ۱۳۹۲
  • نوبت چاپ: ۱
  • تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه