مهمترین رمز خوشبختی این است که انسان بخواهد خودش باشد.(اِراسموس)

چهارشنبه 12 شهريور 1393
:

با « سازگاری» خود را با بازارها « سازگار» کنید و با « ناسازگاری» دیگران را با خود 
« سازگار» کنید.

:

 بازاریابی آینده ، نیازمند مدیریت 
« سازگاری و ناسازگاری» ها در بازارهاست.

:

مهارتهای « تشخیص فرصت و ارزش آفرینی» را در تمامی امور بازاریابی و کسب و کار تقویت کنید.

:

ساختار سازمانی را هر دو تا سه سال دگرگون کنید.

:

نوآوری کاربردی و کارکردهای نوآوری را جدی بگیرید.

:

مزیت های رقابتی ناپایدار و گذرا را بیابید تا در صحنه رقابت بمانید.

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو