اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

دوشنبه 9 آذر 1394
:

بازار امروز میدان نبرد هوشمندانه است.

:

به روز باشید تا بهروز و پیروز باشید.

:

اگر می خواهید بازار شما را بشناسد، بازار را درست بشناسید.

:

داد و ستدهای پایدار حاصل «مدیریت رضایت جامع» یا «فراگیر» است.

:

داد و ستدی که برای ذینفعان ارزش زا باشد، اولین مبلّغ و محرک داد و ستد بعدی است.

:

میزان موفقیت در هر داد و ستد برای همه ذینفعان، تفاوت بین «دادن» و «ستاندن» هاست.

:

عصاره ی بازاریابی و داد و ستد، خلق نتیجه مطلوب است.

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو