رقابت به معنی جنگ نیست، به معنی یادگیری است. به معنی آماده بودن است. به معنی بهترین بودن وضعیت شماست. (جفری گیتومر)

يكشنبه 5 بهمن 1393
:

پایش،پژوهش ورفتارشناسی بازار اولین رکن بازاریابی پاسخگوست.

:

بازاریابی پاسخگو نیازمند « جستجو،پرس و جو و گفتگو»ست.

:

پاسخگوی راستین خریداران باشید تا پاسخگوی مفید شما باشند.

:

بازاریابی پاسخگو رویکردی مسئولانه و نوین برای بازارهای رقابتی است.

:

بازاریابی و فروش پاسخگو،چگونگی «پاسخ یابی، پاسخ دادن و پاسخگو بودن» به نیازها و نیازمندان است.

:

بازاریابی آینده بازاریابی پاسخگوست.

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو