اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

دوشنبه 4 ارديبهشت 1396
:

با ارزش آفرینی و ارزش افزائی برای خود و دیگران ، هر روز را یک نوروز بسازید.

:

نوروز، فرصتی ویژه برای نونگری ، نواندیشی و نوآفرینی است.

:

نوروز، جشن پویائی ، تازگی و تحول است.

:

نوروز، جشن یادگیری از گذشته و آمادگی برای آینده است.

:

نوروز، آمادگی برای "یابندگی،سازندگی و بالندگی" است.

:

نوروز، فرصت نو شدن و سفر نوماندن است.

:

نوروز ، جشن به سازی ، بازسازی و نوسازی است.

:

.نوروز، آغاز پرواز است ، پرواز را آغاز کنید

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو