اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

شنبه 9 مرداد 1395
:

بهبود را "بهتر از آنچه بود" بدانیم تا برتر، سرتر، مطلوبتر، مفیدتر و موثرتر از گذشته شویم

:

"بازاریابی بهبود و بهبود بازاریابی" را با استراتژی بهبود تجربه کنیم

:

با بهپوئی همگانی و بهبود فراگیر، مسیر بهبود را سریعتر و بهتر بگذرانیم

:

مسیر بهبود را با آمیزه هفتگانه "هوشیاری، امیدواری، بردباری، سازگاری، استواری، درستکاری و همیاری" طی کنیم

:

سلامت اخلاق، سرمایه گذاری درست، سیاست های مناسب، سازندگی، سودمندی، سهم افزایی و سرتری در رقابت را بعنوان هفت سین "استراتژی بهبود" تقویت کنیم

:

نوروز 95 را سرآغاز حرکت در مسیر بهبود بدانیم

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو